Za račun preko 1400 din. parče pice u piceriji CYRANO